Benzeen

Structuurformule benzeen C6H6
Structuurformule van benzeen.

Benzeen is een vaak gebruikt oplosmiddel en komt in veel voorwerpen voor, maar wordt het meest gebruikt in benzine en oliën. Het is een kleurloos gas. Mensen die veel en lang in aanraking komen met benzeen, hebben een verhoogde kans op gezondheidsproblemen, maar de gemiddelde Nederlander heeft geen verhoogd risico.

Binnenshuis is de kans op ernstige gezondheidsproblemen nihil, maar er is wel een kans op irritatie van de huid en ogen. Dit kan veroorzaakt worden door de buitenlucht die vervuild is door uitlaatgassen. Irritaties kunnen verholpen worden door het in huis nemen van luchtzuiverende planten.

Toepassingen

Benzeen komt in de volgende producten voor:

 • Benzine
 • Olie
 • Inkt
 • Verf
 • Plastic
 • Rubber

Daarnaast wordt het gebruikt bij het maken van:

 • Reinigingsmiddelen
 • Explosieven
 • Medicijnen
 • Kleurstoffen

Gezondheidsproblemen

Kleine hoeveelheden benzeen in de lucht kunnen de huid en ogen irriteren.

Acute inademing van grote hoeveelheden benzeen kunnen duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en zelfs bewusteloosheid veroorzaken.

Daarnaast is benzeen ook kankerverwekkend voor mensen, het kan namelijk leukemie veroorzaken. Daarbij is het een kankerverwekkende stof waar geen ‘drempel’ voor bestaat, want bij alle hoeveelheden van benzeen in de lucht is er een (vaak kleine) kans op kanker.

Hoe kunnen luchtzuiverende planten helpen?

Door gebruik van luchtzuiverende planten kunnen de hoeveelheden benzeen in de lucht tot een minimum beperkt worden.

Hoe werkt dit? Planten hebben kleine openingen in de bladeren, genaamd bladmondjes. Via deze openingen nemen ze stoffen op die ze gebruiken voor energie. Een aantal planten is vooral goed in het opnemen van specifieke giftige stoffen en deze planten worden luchtzuiverende planten genoemd. Benzeen is één van deze giftige stoffen die goed opgenomen wordt door een bepaalde groep luchtzuiverende planten. Dus met luchtzuiverende planten kunnen giftige gassen als benzeen verwijderd worden uit de lucht

Planten die benzeen verwijderen

Dit is een lijst van luchtzuiverende planten die bijzonder goed zijn in het verwijderen van benzeen uit de lucht:

 1. Areca palm of goudpalm (Chrysalidocarpus lutescens)
 2. Dadelpalm (Phoenix dactylifera)
 3. Phalaenopsis (Phalaenopsis sp)
 4. Dumb cane camilla (Dieffenbachia camilla)
 5. Drakenbloedboom (Dracaena marginata)
 6. Dendrobium orchid
 7. Dumb cane exotica (Dieffenbachia exotica compacta)
 8. King of hearts
 9. Australische zwaardvaren (Nephrolepis obliterata)
 10. Warneckei (Dracaena warneckei)

Bronnen

 1. Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit: http://www.vwa.nl/onderwerpen/chemische-samenstellingen-verontreinigingen/dossier/benzeen/wat-is-het-gevaar-van-benzeen
 2. GGD: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-en-leefomgeving/luchtkwaliteit/benzeen.html
 3. EPA: United States Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/airtoxics/hlthef/benzene.html
 4. Interior Landscape Plant for Indoor Air Pollution Abatement, NASA