In de klas

Klaslokalen zijn vaak de volste ruimtes en dit zorgt dan ook vaak voor de meest ongezonde ruimtes. Bij deze ruimtes is het dan ook van groot belang dat de lucht schoon blijft. Luchtzuiverende planten zijn daar een ideale oplossing voor.

Deze lijst van planten zuiveren de lucht niet alleen effectief, maar zijn ook zeer eenvoudig te onderhouden. Want wanneer iemand voor de klas staat wilt diegene de meeste aandacht geven aan de leerlingen.

Luchtzuiverende planten voor in de klas